MEEHELPEN?!

 

Het Educatief W.O.II Centrum kan niet bestaan zonder de hulp en financiële steun van de maatschappij. 

Tijdens de bouw en het inrichten van het oorlogsmuseum hebben we veel spulletjes geschonken of in bruikleen gekregen om het museum mee in te richten. Voorbeelden zijn huishoudelijke voorwerpen, voedselbonnen, meubilair, servies, lectuur, beeldmateriaal en nog veel meer. Daarbij hebben we van de historische verenigingen in gemeente Medemblik hulp gekregen bij het verzamelen van gebeurtenissen die tijdens de Tweede Wereldoorlog per dorpskern gebeurd zijn. Deze verhalen worden gebruikt in de lesprogramma's die we hebben ontwikkeld en daarbij worden ze gebruikt als verhaallijn in het oorlogsmuseum zelf.

Heeft u of uw familie nog materialen uit de periode 1930-1945 en wilt u dat deze niet verloren gaan en dat ze een maatschappelijk doel dienen, dan kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen om te kijken of wij er een mooie invulling aan kunnen geven en u er een goed gevoel bij heeft. Het is zowel mogelijk om de materialen te schenken als ze (tijdelijk) in bruikleen te geven. Daarbij is het plaatje helemaal compleet als het achterliggende (lokale) verhaal er ook bij geplaatst kan worden.

Als u van een familielid of kennis een gebeurtenis weet die hij/zij tijdens de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Medemblik en omgeving heeft beleeft, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen opdat deze verhalen bewaard blijven en niet voor eeuwig verloren gaan. Wij gebruiken deze verhalen uit de omgeving in onze lesprogramma's, vandaar dat ze voor ons van grote waarde zijn.

''Vrijwilligers zijn de motor van het Educatief W.O.II Centrum''

 

 

Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om groepjes kinderen bij hun lesprogramma in het oorlogsmuseum te begeleiden. Dit programma wordt op doordeweekse dagen ingepland en zijn vaak ruim van te voren bekend waardoor het goed te plannen is. Lijkt jou dit wat, neem dan contact met ons op!

 

Wij zijn iedere zaterdag geopend voor regulier bezoek tussen 13.00 - 17.00 uur. Vind je het leuk om hierbij te helpen en bezoekers te ontvangen, ze te voorzien van koffie/thee en een lekkere koek en houd je van een praatje maken, dan komen wij graag met jou in contact!

Wil je de Stichting Educatief W.O.II Centrum en haar doelen financieel een warm hart toe dragen? Ons helpen om de onkosten te kunnen betalen zodat wij onze doelen zowel nu als in de toekomst kunnen voortzetten? Dan kun je vrijblijvend contact met ons opnemen voor de verschillende mogelijkheden of direct uw donatie overmaken op NL91 RABO 0190 5321 22.

Oorlogsmuseum Medemblik - ANBI

 

Wij zijn sinds 2014 een erkende ANBI-stichting.
Het bestuur is sinds 1-1-2021 uitgebreid met de onderste 4 nieuwe bestuursleden en bestaat nu uit:

 

Naam                             Functie                                 Nevenfunctie                             Rooster van aftreden
Robin Rustenburg     -    Voorzitter                           -   Zie hieronder bij *1                        -    01-01-2024  (a)

Sietske Rustenburg  -    Secretaris                          -    Bruikleengever                              -    01-01-2024  (a)

Sil Rustenburg          -    Penningmeester                -   Vliegtuigmonteur                           -    01-01-2024  (h)

Bodil Mackaaij          -    Rechten en vergunningen  -   Universitair student                       -    01-01-2025  (h)

Klaas Pot                  -    Adviseur bedrijfsvoering     -   Eigenaar Lambert Pot fietsen       -    01-01-2025  (h)

Hans van de Kolk     -    Adviseur data & online        -   Technicus Maars                          -    01-01-2025  (h)

Marcel Kiekebos       -    Adviseur gebouwen            -   Zie hieronder bij *2                       -    01-01-2025  (h)

*1:  A. Bruikleengever, B. Bestuurslid Stichting Pontoon Group '40 - '45
*2: A. Eigenaar Kiekebos klimaat & duurzaam, B. Lid vakcommissie Klimaat en duurzaam Techniek Nederland, C: Lid ledenraad Rabobank MSS, D: Bestuurslid jeugdzaken en vrouwentennis vv Staphorst.

Zoals u aan de achternamen van de bovenste drie bestuursleden kunt zien, komen ze allen uit het zelfde gezin, Robin & Sietske zijn getrouwd en Sil is hun zoon. De reden dat alle bestuursleden uit hetzelfde gezin komen, is dat het Oorlogsmuseum nog niet zo lang geleden is opgericht door Robin & Sietske zelf. Om meer onafhankelijkheid te creëren van de oprichters, zijn in 2020 de statuten zo veranderd dat een bestuurstermijn maximaal 4 jaar duurt en dat een bestuurslid maximaal één keer herkozen kan worden om zo een frisse wind te blijven houden. Daarbij is zoals u hierboven kunt zien het bestuur verrijkt met 4 nieuwe bestuursleden sinds 1 januari 2021. Voor deze 4 nieuwe bestuursleden is gekozen voor hun kennis en ervaringen waar het Oorlogsmuseum de komende jaren goede hulp aan heeft om onder andere het Masterplan zo goed mogelijk te kunnen realiseren.

Robin & Sietske Rustenburg hebben in de afgelopen 17 jaar een ware privécollectie opgebouwd van W.O.II voertuigen en ander militair oorlogsmateriaal. Deze privécollectie is vanuit hun passie en hart voor het Oorlogsmuseum, geheel in bruikleen gegeven aan het Oorlogsmuseum om niet. Om enige vorm van (schijn van) ongewenste belangenverstrengeling tegen te gaan, is er een bruikleenovereenkomst ondertekend. Het belangrijkste punt van garantie hieruit is dat deze privécollectie voor onbepaalde tijd in bruikleen gegeven is 'om niet'. Mochten Robin & Sietske Rustenburg in theorie toch besluiten de collectie terug te vorderen, dan gaat er een termijn in van 3 jaar waarin het Oorlogsmuseum recht heeft op gebruik van deze gehele privécollectie. Mocht deze situatie zich voordoen, dan biedt deze 3 jaar genoeg tijd om een andere invulling te vinden.  

 

Zie hier het jaarverslag van 2018.

Zie hier het jaarverslag van 2019.
Zie hier het jaarverslag van 2020. 

Zie hier het standaardformulier van de Belastingdienst voor onze ANBI-stichting over 2020.


                                                      Alvast bedankt!